KURS ZA FUDBALSKE TRENERE - SPECIJALISTA ZA RAD SA GOLMANIMA


Informacija I:

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FSS organizuje kurs zvanja nacionalne specijalističke licence - Fudbalski trener – specijalista za rad sa golmanima.

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU :

opšti uslovi:

 • sportska biografija (lični podaci, igračka I trenerska karijera, adresa I mesto boravka, kontakt – tel/mail)
 • potvrda iz kluba (na memorandumu da ste najmanje 6 godina bili golman/igrač /navesti rang takmičenja I tačan vremenski period)
 • kopija diplome (najmanje srednje škole/original na uvid)
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • zdravstveno uverenje(ne starije od 6 meseci)
 • potvrda da niste krivično kažnjavani za dela koja čine nedostojnim za obavljanjem stručnog rada u fudbalu dok traju pravne posledice osude
 • tri slike

Zainteresovani treneri bi trebalo da dostave prijave Centru do 10, oktobra 2016. godine. Prijave možete preuzeti na zvaničnom saitu FSS.www,fss.rs, kao I na sajtu CEFT-a. www.ceft-fss.rs .

Realizacija kursa se planira za kraj oktobra 2016.

Cena kursa edukacije za sticanje specijalističkog zvanja - Fudbalski trener – specijalista za rad sa golmanima (nacionalna licenca) iznosi 60.000,00 dinara. Polaznicima kursa biće omogućeno da ovaj iznos plate u četiri jednake mesečne rate.

Informacija II:

Centar za edukaciju fudbalskih trenera FSS organizuje UEFA specijalističli kurs za zvanje “UEFA A DIPLOMA ZA TRENERE GOLMANA” – “UEFA GOALKEEPER A DIPLOMA”.

USLOVI KOJE KANDIDAT TREBA DA ISPUNI ZA KURS UEFA A TRENER GOLMANA:

Opšti uslovi:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • sportska biografija ( i na engleskom jeziku )
 • zdravstveno uverenje (ne starije od šest meseci),
 • završeno najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju sa diplomom,
 • da nije krivično kažnjavan za dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fuidbalu dok traju pravne posledice osude (po osnovi izjave kandidata)
 • pored navedenih uslova, od kandidata se može tražiti da polažu I test sposobnosti ili intervju, koji utvrđuje Centar, a odobrava Jira Panel.

Posebni uslovi:

 • Posedovanje UEFA B diplome
 • Tri godine radnog iskustva u svojstvu trenera specijaliste za golmane – seniore elitnog nivoa ili

po igračkoj karijeri – golman sa 200 odigranih utakmica na elitnom nivou, ili 10 utakmica za A reprezentaciju.

Zainteresovani treneri bi trebalo da dostave prijave Centru do 10, oktobra 2016. godine. Prijave možete preuzeti na zvaničnom saitu FSS www.fss.rs, kao i na sajtu CEFT-a. www.ceft-fss.rs.

Realizacija kursa planira se za kraj oktobra 2016.

Cena kursa UEFA A TRENER GOLMANA, iznosi 120.000,00 dinara i polaznicima kursa biće omogućeno da ovaj iznos plate u četiri jednake mesečne rate.

Beograd,19.09.2016.

Centar za edukaciju fudbslskih trenera FSS